Pokud přístroj používá jen jedna osoba, nemohl by vydržet bez výměny uhlíkového filtru déle?

Filtr s lisovaným uhlíkovým blokem
Ne. Pro udržení výsledných parametrů zaručených a prokázaných naší společností je nutné vložku filtru měnit každý rok – bez ohledu na množství upravené ...

Ne. Pro udržení výsledných parametrů zaručených a prokázaných naší společností je nutné vložku filtru měnit každý rok – bez ohledu na množství upravené vody. Výzkum ukázal, že sloučeniny s velkými molekulami jsou velkými póry nejprve zachyceny, potom se ale prostupují dále a začnou ucpávat část menších pórů. To snižuje počet volných malých pórů schopných zachytit chemické látky s malými molekulami, takže schopnost odstranit tyto látky (trihalometany) se snižuje.

Difúze látek s velkými molekulami a ucpávání malých pórů postupuje s časem a není závislé na celkovém množství přefiltrované vody. Abychom tedy zaručili, že si náš filtr zachová schopnost odstraňovat znečišťující látky s malými molekulami tak, jak tvrdíme, je nutné filtr vyměnit nejméně jednou ročně bez ohledu na celkové množství přefiltrované vody. Pokud filtr nevyměníte, přístroj nemusí fungovat tak, jak má.