Jakým způsobem mám použitý uhlíkový filtr zlikvidovat?

Filtr s lisovaným uhlíkovým blokem
Znečišťující látky zachycené uhlíkovým blokem filtru jsou pevně navázány na uhlík a k jejich opětovnému uvolnění do životního prostředí nedojde, ...

Znečišťující látky zachycené uhlíkovým blokem filtru jsou pevně navázány na uhlík a k jejich opětovnému uvolnění do životního prostředí nedojde, takže filtr můžete zlikvidovat jako běžný domovní odpad. Ultrafialová lampa obsahuje malé množství rtuti, podobně jako tomu je u zářivek, a lze ji z přístroje vyjmout a zlikvidovat v souladu s místně platnými předpisy.