Úprava pitné vody s eSpring™

Jakým způsobem mám použitý uhlíkový filtr zlikvidovat?

Jakým způsobem mám použitý uhlíkový filtr zlikvidovat?

Znečišťující látky zachycené uhlíkovým blokem filtru jsou pevně navázány na uhlík a k jejich opětovnému uvolnění do životního prostředí nedojde,...

Opotřebuje se jeden konec uhlíkového bloku filtru rychleji než druhý?

Opotřebuje se jeden konec uhlíkového bloku filtru rychleji než druhý?

Ne. Mohlo by tomu tak být pouze v případě, že by voda proudila z jednoho konce filtru k druhému. eSpring™ Zařízení na úpravu pitné vody je konstruováno ...

Pokud přístroj používá jen jedna osoba, nemohl by vydržet bez výměny uhlíkového filtru déle?

Pokud přístroj používá jen jedna osoba, nemohl by vydržet bez výměny uhlíkového filtru déle?

Ne. Pro udržení výsledných parametrů zaručených a prokázaných naší společností je nutné vložku filtru měnit každý rok – bez ohledu na množství upravené...

eSpring™ Zařízení na úpravu pitné vody jsme instalovali už před rokem a průtok vody zařízením se nesnížil. Je i přesto nutné vyměnit vložku filtru?

eSpring™ Zařízení na úpravu pitné vody jsme instalovali už před rokem a průtok vody zařízením se nesnížil. Je i přesto nutné vyměnit vložku filtru?

Ano. Průtok vody zařízením závisí především na množství částic zachycených Vaším filtrem. Pokud se voda v místě, kde žijete, vyznačuje vysokou koncentrací...

Proč se na kávě nebo čaji, pro jehož přípravu jsme použili filtrovanou vodu, občas vytvoří povrchový film?

Proč se na kávě nebo čaji, pro jehož přípravu jsme použili filtrovanou vodu, občas vytvoří povrchový film?

Vědci, kteří tento jev zkoumali, zjistili, že jeho příčinou je reakce vápníku obsaženého v tvrdé vodě s přírodními látkami v kávě a čaji. Vzhledem k tomu, že upravená voda...

Proč se v případě, že vařím přefiltrovanou vodu, vysrážejí vápník a hořčík častěji, než když vařím vodu nefiltrovanou

Proč se v případě, že vařím přefiltrovanou vodu, vysrážejí vápník a hořčík častěji, než když vařím vodu nefiltrovanou

Rozpustnost vápníku a hořčíku, což jsou minerální látky způsobující tvrdost vody, se při vypařování vody během varu snižuje a koncentrace těchto látek ...

V upravené vodě vidím bílé částečky nebo vločky, které přitom v neupravené vodě nejsou. Co to je?

V upravené vodě vidím bílé částečky nebo vločky, které přitom v neupravené vodě nejsou. Co to je?

Základní příčinou těchto bílých částic je tvrdost vody. Přefiltrovaná voda může mít o něco vyšší pH než voda neupravená. Následkem toho se ve vodě rozpuštěný vápník...

Mění eSpring Zařízení na úpravu pitné vody pH vody?

Mění eSpring Zařízení na úpravu pitné vody pH vody?

Zpočátku ano. Aktivační proces zanechává na uhlíku zásaditý povrch podobající se kuchyňské sodě, který se po několika použitích smyje. Tato změna pH ...

Proč z nově nainstalovaného filtru vychází voda obsahující černé částice?

Proč z nově nainstalovaného filtru vychází voda obsahující černé částice?

To chování je normální. Tyto černé částice jsou uhelný prach, který ve filtru zůstává z výroby. Nechte jednoduše vodu protékat a prachové částice se během...

Z čeho je vyroben netkaný předřazený filtr, který je součástí uhlíkového bloku filtru?

Z čeho je vyroben netkaný předřazený filtr, který je součástí uhlíkového bloku filtru?

Na rozdíl od tkanin, které jsou vyrobeny ze tkaných vláken, je netkaná textilie vyrobena z jednoho listu či vrstvy. Netkaná textilie použitá ve vložce filtru eSpring ...

Slyšel jsem, že některé keramické filtry odstraňují bakterie. Je to pravda?

Slyšel jsem, že některé keramické filtry odstraňují bakterie. Je to pravda?

Některé keramické filtry dokážou na krátkou dobu odstranit některé konkrétní druhy bakterií. Čím déle se filtr používá, tím méně spolehlivé však takové...

Množí se v uhlíkových filtrech bakterie?

Množí se v uhlíkových filtrech bakterie?

Pokud jsou ve zdroji vody, kterou používáme, přítomné bakterie, mohou se v uhlíkovém filtru přes noc nebo v době, kdy jej nepoužíváme, množit. To platí ...

Chlór není látka na bázi uhlíku a eSpring™ Zařízení na úpravu pitné vody jej dokáže i přesto odstranit. Jak je to možné?

Chlór není látka na bázi uhlíku a eSpring™ Zařízení na úpravu pitné vody jej dokáže i přesto odstranit. Jak je to možné?

Chlór je jednou z mála výjimek z pravidla o sloučeninách na bázi uhlíku. Chlór reaguje s povrchem uhlíkového filtru a přeměňuje se na chlorid. Díky této reakci ...

Dokáže eSpring Zařízení na úpravu pitné vody odstranit dusičnany?

Dokáže eSpring Zařízení na úpravu pitné vody odstranit dusičnany?

Ne. Jak je uvedeno výše, systém eSpring nedokáže odstranit dusičnany.

Jaké anorganické látky eSpring™ Zařízení na úpravu pitné vody odstraní?

Jaké anorganické látky eSpring™ Zařízení na úpravu pitné vody odstraní?

Dobře navržený uhlíkový filtr dokáže odstranit některé anorganické znečišťující látky. Naše společnost má prokázáno, že náš uhlíkový filtr dokáže účinně odstranit olovo,...

Odběr novinek