Dokáže eSpring Zařízení na úpravu pitné vody odstranit dusičnany?

Filtr s lisovaným uhlíkovým blokem
Ne. Jak je uvedeno výše, systém eSpring nedokáže odstranit dusičnany.

Ne. Jak je uvedeno výše, systém eSpring nedokáže odstranit dusičnany.